iMunis eDeska

Obecní úřad Mochov

Úřední deska – Stav k 23. 6. 2017 12:22:34

Nalezeno 15 záznamů.Poslední změna: 22.6.2017

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb. Č.j. 49/2014 Oznámení ÚZSVM 28.3.2014     3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 Dotační smlouvy Dotační smlouvy Obec Mochov 21.4.2016 21.4.2019   dokument PDF (208 kB)
Základní škola Mochov přijme kvalifikovaného učitele/ku pro 1. stupeň ZŠ a asistenta/ku pedagoga ZŠ Mochov Oznámení ZŠ Mochov 13.3.2017     dokument PDF (198 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Mochov na období 2017 - 2019 Střednědobý výhled Oznámení Obecní úřad Mochov 7.4.2017      
Návrh závěrečného účtu obce Mochov za rok 2016 Závěrečný účet Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Mochov 16.5.2017     dokument PDF (284 kB)
Návrh závěrečného účtu obce Mochov za rok 2016 Závěrečný účet Oznámení Obecní úřad Mochov 16.5.2017      
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 Dotační smlouvy Dotační smlouvy Obec Mochov 19.5.2017 19.5.2020   dokument PDF (210 kB)
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení ČEZ Distribuce, a.s. 7.6.2017 26.6.2017   dokument PDF (278 kB)
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Č.j. 93/2017 Veřejná vyhláška MěÚ úřad Brandýs n.L., OD 9.6.2017 26.6.2017   dokument PDF (469 kB)
Veřejná vyhláška - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Č.j. 94/2017 Veřejná vyhláška MěÚ úřad Brandýs n.L., OD 9.6.2017 26.6.2017   2 dokumenty
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Konkurs Vyhlášení konkurs. řízení Obec Mochov 13.6.2017 31.7.2017   dokument PDF (149 kB)
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost Č.j. 60/8/2017 Doruč. veř. vyhl. Obecní úřad Mochov 14.6.2017 29.6.2017   dokument PDF (165 kB)
Oznámení - Splašková gravitační kanalizace a prodloužení vodovodu ulice Na Zátiší Mochov Oznámení Oznámení Obecní úřad Mochov 15.6.2017 31.8.2017   dokument PDF (304 kB)
Informace o místě, době a navrženém programu zastupitelstva obce ZO Konání Zastupitelstva Obecní úřad Mochov 19.6.2017 26.6.2017   dokument PDF (135 kB)
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost Č.j. 60/10/2017 Doruč. veř. vyhl. Obecní úřad Mochov 22.6.2017 7.7.2017   dokument PDF (164 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.