iMunis eDeska

Obecní úřad Mochov

Úřední deska – Stav k 24. 9. 2018 19:34:07

Nalezeno 18 záznamů.Poslední změna: 24.9.2018

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu obce Mochov na období 2018 - 2019 Střednědobý výhled Oznámení Obecní úřad Mochov 22.12.2017      
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR Oznámení Obec Mochov 25.5.2018 24.5.2019    
Závěrečný účet obce Mochov za rok 2017 Závěrečný účet Oznámení Obecní úřad Mochov 4.7.2018      
Rozpočet obce Mochov na rok 2018 Rozpočet obce Oznámení Obecní úřad Mochov 22.12.2017      
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 Dotační smlouvy Dotační smlouvy Obec Mochov 21.4.2016 21.4.2019   dokument PDF (208 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 Dotační smlouvy Dotační smlouvy Obec Mochov 19.5.2017 19.5.2020   dokument PDF (210 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 Dotační smlouvy Dotační smlouvy Obec Mochov 7.7.2017 7.7.2020   dokument PDF (212 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018 Dotační smlouvy Dotační smlouvy Obec Mochov 16.4.2018 16.4.2021   dokument PDF (210 kB)
Oznámení - Počet členů zastupitelstva obce Mochov na volební období 2018 - 2022 ZO Oznámení Obec Mochov 29.6.2018 6.10.2018   dokument PDF (171 kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby do ZO 2018 Informace Obecní úřad Mochov 21.8.2018 6.10.2018   dokument PDF (185 kB)
Usnesení o nařízení elektronické dražby - dražební vyhláška Č.j. 74/2018 Dražební vyhláška Mgr. Daniel Vlček 3.9.2018 2.10.2018   dokument PDF (330 kB)
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise Volby do ZO 2018 Informace Obecní úřad Mochov 7.9.2018 6.10.2018   dokument PDF (128 kB)
Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba Č.j. 79/2018 Dražební vyhláška Mgr. Martina Havlová 10.9.2018 9.10.2018   dokument PDF (454 kB)
Zrušení zákazu vstupu do lesa dle Nařízení rady města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 2/2018 Č.j. 71/2018 Nař. obce rozš. půs. MěÚ Brandýs n.L.-St.Bol. 7.9.2018 24.9.2018   dokument PDF (178 kB)
Informace o místě, době a navrženém programu zastupitelstva obce ZO Konání Zastupitelstva Obecní úřad Mochov 19.9.2018 26.9.2018   dokument PDF (137 kB)
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru Nebezpečný odpad Oznámení Obecní úřad Mochov 18.9.2018 29.9.2018   dokument PDF (475 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb Volby do ZO 2018 Oznámení Obecní úřad Mochov 20.9.2018 6.10.2018   dokument PDF (147 kB)
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb. Č.j. 49/2014 Oznámení ÚZSVM 28.3.2014     3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.