iMunis eDeska

Obecní úřad Mochov

Úřední deska – Stav k 23. 6. 2017 12:19:16

Nalezeno 15 záznamů.Poslední změna: 22.6.2017

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost Č.j. 60/10/2017 Doruč. veř. vyhl. Obecní úřad Mochov 22.6.2017 7.7.2017   dokument PDF (164 kB)
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost Č.j. 60/8/2017 Doruč. veř. vyhl. Obecní úřad Mochov 14.6.2017 29.6.2017   dokument PDF (165 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 Dotační smlouvy Dotační smlouvy Obec Mochov 19.5.2017 19.5.2020   dokument PDF (210 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 Dotační smlouvy Dotační smlouvy Obec Mochov 21.4.2016 21.4.2019   dokument PDF (208 kB)
Informace o místě, době a navrženém programu zastupitelstva obce ZO Konání Zastupitelstva Obecní úřad Mochov 19.6.2017 26.6.2017   dokument PDF (135 kB)
Návrh závěrečného účtu obce Mochov za rok 2016 Závěrečný účet Oznámení Obecní úřad Mochov 16.5.2017      
Oznámení - Splašková gravitační kanalizace a prodloužení vodovodu ulice Na Zátiší Mochov Oznámení Oznámení Obecní úřad Mochov 15.6.2017 31.8.2017   dokument PDF (304 kB)
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení ČEZ Distribuce, a.s. 7.6.2017 26.6.2017   dokument PDF (278 kB)
Základní škola Mochov přijme kvalifikovaného učitele/ku pro 1. stupeň ZŠ a asistenta/ku pedagoga ZŠ Mochov Oznámení ZŠ Mochov 13.3.2017     dokument PDF (198 kB)
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb. Č.j. 49/2014 Oznámení ÚZSVM 28.3.2014     3 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu obce Mochov na období 2017 - 2019 Střednědobý výhled Oznámení Obecní úřad Mochov 7.4.2017      
Návrh závěrečného účtu obce Mochov za rok 2016 Závěrečný účet Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Mochov 16.5.2017     dokument PDF (284 kB)
Veřejná vyhláška - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Č.j. 94/2017 Veřejná vyhláška MěÚ úřad Brandýs n.L., OD 9.6.2017 26.6.2017   2 dokumenty
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Č.j. 93/2017 Veřejná vyhláška MěÚ úřad Brandýs n.L., OD 9.6.2017 26.6.2017   dokument PDF (469 kB)
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Konkurs Vyhlášení konkurs. řízení Obec Mochov 13.6.2017 31.7.2017   dokument PDF (149 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.