iMunis eDeska

Obecní úřad Mochov

Úřední deska – Detail

Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby - elektronická dražební vyhláška

Značka: Č.j. 172/2017 Zveřejněno od: 1.12.2017 Zveřejnit do: 2.1.2018 Typ: Dražební vyhláška Původce: JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Verze: 2 Stav: svěšený

Popis: Předmětem dražby je nemovitost zapsaná na LV č. 790 + LV č. 710 a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti zapsané na LV č. 713, obec Mochov, k.ú. Mochov

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 202 kB)

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.