iMunis eDeska

Obecní úřad Mochov

Úřední deska – Detail

Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Značka: Č.j. 89/2018 Zveřejněno od: 6.11.2018 Zveřejnit do: 21.11.2018 Typ: Rozhodnutí Původce: KÚ Středočeského kraje, OŽP a zemědělství Verze: 2 Stav: aktuální

Popis: Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Modernizace areálu pro skladování a tržní úpravu brambor a zeleniny Mochov" v k.ú. Mochov

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 617 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.